گالری
اخبار ویژه

عضو كميسيون شوراهاي مجلس گفت كه بر اساس مصوبه اخير اين كميسيون همراه داشتن سگ و هر حيوان نجس‌العين در مكان‌هاي عمومي ممنوع خواهد بود.

سگ گردانی ممنوع

سيد محمد جواد ابطحي عضو كميسيون شوراها و امور داخلي مجلس شوراي اسلامي در گفت‌وگو با خبرنگار پارلماني خبرگزاري فارس اظهار داشت: اعضاي كميسيون شوراها در جلسه اخير خود مباحثي را در خصوص موضوع سگ‌گرداني داشتند و نمايندگان نقطه نظرات خود را در اين خصوص عنوان كردند.وي افزود: بر اساس مصوبه اخير اعضاي كميسيون شوراها همراه داشتن سگ و هر حيوان نجس العين در مكان‌هاي عمومي ممنوع خواهد بود.عضو كميسيون شوراهابا بيان اينكه طبق مصوبه كميسيون مقرر شد مجازات حيوان‎گردي در محافل عمومي از يك تا پنج ميليون ريال باشد، ادامه داد: مصوبه كميسيون شوراها جهت بررسي و تصويب در صحن علني مجلس به هيئت رئيسه ارسال مي‌شود تا ان‌شا‌ءالله بعد از بررسي بودجه در دستور كار صحن علني قرار گيرد.